Політика конфіденційності

Мобільний додаток «Джинс клуб» надається та обслуговується ФОП "Доломанов А.Ю." (далі - "Компанія" або "Ми"), що є розробником вищезазначеного додатка.

Якщо Ви (далі — «Користувач») встановіть та будете використовувати мобільний додаток «Джинс клуб» (далі - «Додаток»), ми запитаємо у Вас інформацію, необхідну та достатню для оперативної та коректної роботи Програми.

Компанія поважає конфіденційність наданої Вами інформації та зобов'язується захищати її в згідно з нижченаведеними положеннями, вимогами міжнародних стандартів та законодавства України

Перед тим як встановити та почати використання мобільного додатка «Джинс клуб» , переконливе прохання уважно ознайомитися з цієї Політики конфіденційності та правилами користування Додатком, щоб зрозуміти наші правила та практику в щодо інформації користувачів та те, як ми будемо її збирати та використовувати.

Шановний Користуваче, звертаємо Вашу увагу! Прийняття Вами Політики конфіденційності означає, що Ви (Користувач):

  • погоджуєтесь з умовами збору персональних даних та інший, зазначеної нижче інформації, даєте повне та безумовна згода на обробку інформації, в тому числі на транскордонну передачу Ваших персональних даних,
  • погоджуєтесь і зобов'язуєтеся дотримуватися умов цієї Політики конфіденційності,
  • підтверджуєте, що Вам є 18 років, Ви є дієздатним, а також в повною мірою віддаєте звіт своїм діям та керуйте ними, дієте добровільно та в своєму інтересі.

1. Загальні положення

1.1 Політика конфіденційності (далі — «Політика»), що застосовується під час використання Програми поширюється на відносини Компанії та фізичної особи, яка є Користувачем Додатка, діє в щодо інформації, яку Компанія може отримати про Користувачі та від Користувача при реєстрації та во час використання ним цього Додатка.

1.2 Завантаження та використання Програми означає беззастережну згоду Користувача з положеннями політики конфіденційності та зазначеними в нею умовами збору та обробки інформації

1.3 В цілях цієї Політики під персональною інформацією Користувача розуміються:

1.3.1 Персональна інформація, яку Користувач надає собі самостійно процесі використання функціональних сервісів Програми.

Обов'язкова, для надання функціональних сервісів, інформація виділена спеціальними полями, що підлягають заповненню Користувачем під час реєстрації (створення облікового запису) та залежить від вибраного Користувачем способу реєстрації.

У зокрема, до даним відомостям відносяться: ім'я, прізвище, стать, статус сімейного стану та номер телефону Користувача.

При отриманні згоди Користувача Додаток збирає дані про геолокації Користувача отримує доступ до контактів телефонної книги Користувача та обмежений доступ до галереї фотографій та камері Користувача.

Інша інформація надається Користувачем по його розсуду.

1.3.2 Дані, які автоматично передаються сервісам Програми процесі їх використання з допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення. У в тому числі IP -адреса (або іншій програмі, з допомогою якої здійснюється доступ до сервісам), технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, що використовуються Користувачем, дата та час доступу до сервісів, адреси сторінок, що запитуються і будь-яка інша інформація, необхідна для коректної роботи Додатка та забезпечення виконання всіх запитів Користувача. У час використання Програми Ми також можемо збирати певну інформацію про користуванні Додатком, який не відноситься до персональними даними і, не є конфіденційною. Така інформація відбирається, наприклад, під час передачі даних - "Дані трафіку". Ми також збираємо інформацію, що стосується схем руху користувачів у Додатку та використання його функціональних можливостей Однак, ця інформація не містить жодних даних, які можуть ідентифікувати Користувача. Отримані відомості використовуються для аналізу та покращення роботи Програми, з метою розробки, вдосконалення та надання нашим користувачам функціональних можливостей Програми, підвищення якості та швидкодії його роботи, що відповідають їх запитам.

1.3.3 Інша інформація про Користувача, обробка якої передбачена Угодою користувача.

1.4 Під обробкою персональних даних розуміються дії (операції) з персональними даними, включаючи збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (у тому числі транскордонна передача), знеособлення, блокування та знищення персональних даних.

Персональні дані обробляються автоматизованим способом, з використанням передачі через Інтернет, змішаними методами обробки.

1.5 Ця Політика застосовується лише до мобільного додатку «Джинс клуб» . Компанія не контролює та не несе відповідальності за інші мобільні додатки та сайти третіх осіб, на які Користувач може самостійно перейти за посиланнями, доступними та пов'язаними з додатком «Джинс клуб» .

1.6 Реєструючись у Додатку, Користувач добровільно та в своїх інтересах надає свої персональні дані та іншу інформацію, погоджуючись цим із Правилами користування зазначеним Додатком та умовами конфіденційності персональних даних.

Надані персональні дані можуть бути змінені (оновлені, доповнені) Користувачем самостійно за власним бажанням.

1.7 Компанія, за загальним правилом, не перевіряє достовірність персональної інформації, яку надає Користувач, і не здійснює контроль за її дієздатністю.

Однак Компанія виходить з того, що Користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію щодо питань, що пропонуються в Додатку, і що Користувач підтримує цю інформацію в актуальному стані.

1.6 Компанія вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної та іншої інформації Користувача від неправомірного, несанкціонованого або випадкового доступу, нецільового використання, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

2. Інформація, яку Ми збираємо

2.1 Ми збираємо інформацію про користувачів нашої Програми автоматично під час використання Програми.

2.1.1 При завантаженні, реєстрації або використанні цієї Програми, Користувач надає певну запитувану інформацію, яка може включати ім'я, номер мобільного телефону, адресу електронної пошти або іншу контактну інформацію (далі - «особисті дані»).

2.1.2 Ми також збираємо будь-яку інформацію, яку Користувач надає при заповненні будь-яких полів у Додатку, повідомлення про проблеми функціонування та використання сервісів Додатка, надсилання Користувачем листів та повідомлень через Додаток.

2.1.3 У рамках функціональних сервісів Програми Користувач може виставляти оцінки, залишати коментарі, створювати повідомлення, надавати інформацію, що підлягає опублікуванню або відображенню («Повідомлення») для обмеженого кола або всіх користувачів Програми (зауваження учасника, що спільно називаються).

Зауваження учасника (Користувача) публікуються та передаються іншим особам під відповідальність Користувача.

Компанія не може контролювати дії третіх осіб, з якими Користувач ділиться своїми зауваженнями учасника. Таким чином, ми не можемо і не гарантуємо, що Ваші зауваження учасника не будуть розглядатися сторонніми особами, навіть якщо Ви використовуєте Додаток в «обмеженому режимі» (див. Угода користувача). Крім того, ми не можемо і не гарантуємо, що використання анонімної функції в Додатку надасть Користувачеві фактичну анонімність.

3. Як ми збираємо інформацію

3.1 При завантаженні, доступі та використанні Додатка для збору певного виду (типу) інформації використовується технологія автоматичного збору інформації та відстеження, зокрема для збору наступних відомостей:

3.1.1 Деталі використання, включаючи дані про вхід та використання інших інформаційних ресурсів, з якими Користувач пов'язаний, до яких Користувач має доступ та використовує Додаток.

3.1.2 Інформація про пристрій, включаючи інформацію про Ваш мобільний пристрій та підключення до Інтернету, включаючи унікальний ідентифікатор пристрою, IP-адресу, операційну систему, тип браузера, інформацію про мережу мобільного зв'язку та номер телефону пристрою тощо.

3.1.3 Збережена інформація та файли. Для нормального функціонування Програма має отримати доступ до особистих контактів та інформації адресної книги Користувача, інформація про людей та групи, з якими Користувач пов'язаний, про взаємодію Користувача з ними.

Ми також збираємо контактні дані, надані Користувачем під час завантаження, синхронізації або імпорту такого роду інформації (наприклад, адресної книги).

Додаток також може отримати доступ до іншої інформації, пов'язаної з іншими файлами, що зберігаються на пристрої Користувача, масивами інформації, включаючи мультимедійні матеріали, що включають, наприклад, фотографії, аудіо і відео кліпи.

3.1.4 Ми також збираємо інформацію та відомості, які нам надають інші користувачі, коли вони використовують наш Додаток, у тому числі відомості про Вас. Наприклад, коли вони поділяються на Вашу фотографію, надсилають Вам повідомлення або завантажують, синхронізують або імпортують Ваші контактні дані.

Якщо Ви не бажаєте, щоб ми збирали будь-яку з наведеної вище інформації, не завантажуйте та не використовуйте цей Додаток. Усі матеріали, вже зібрані Додатком під час використання Користувачем Додатка, зберігаються у базі даних Додатка відповідно до вимог міжнародних стандартів та законодавства України.

3.2 Додаток також може збирати інформацію в реальному часі про місцезнаходження пристрою з використанням радіомаяків та послуг з визначення місцезнаходження, даних геолокації. Інформація про місцезнаходження може бути використана, щоб показати, як далеко Користувач знаходиться від інших користувачів Програми.

Користувач може вимкнути функцію надання інформації про місцезнаходження через установки свого пристрою, хоча це може обмежити можливості Програми.

3.3 Ми використовуємо cookie-файли (невеликі файли, що розміщуються на вашому пристрої) для підвищення функціональності нашої Програми. cookie-файли допомагають нам ідентифікувати зареєстрованих користувачів з максимальною швидкістю, оптимізувати та забезпечити їх можливості користування Додатком, а також використовуються для аналізу даних, які містяться в облікових рядках.

Користувач може відмовитися від використання cookie-файлів, активувавши відповідну установку на своєму пристрої.

У разі встановлення заборони використання cookie-файлів Користувач може бути обмежений в отриманні доступу до деяких функціональних можливостей нашої Програми.

3.4 Ми також можемо використовувати пікселі, які дозволяють нам вважати користувачів, які відвідали ці сторінки або відкрили повідомлення електронної пошти, а також для інших пов'язаних статистичних програм (наприклад, запис популярності певного контенту програми та перевірки системи та цілісності сервера).

3.5 При використанні Додатка або його змісту треті особи можуть використовувати автоматичні технології збору інформації для збору інформації про користувачів або їх пристрої. Ці треті особи можуть включати рекламодавців, рекламні мережі та сервери оголошень.

Треті особи можуть використовувати технології відстеження для збору інформації про користувачів у процесі користування ними Програми. Інформація, яку вони збирають, може бути пов'язана з особистою інформацією, або вони можуть збирати інформацію про діяльність користувачів в Інтернеті протягом тривалого часу та через різні веб-сайти, програми та інші сайти онлайн-сервісів. Метою збору такої інформації є, ймовірно, надання Користувачеві рекламу за інтересами (поведінкову рекламу) або інший цільовий контент.

3.6 Компанія не контролює технології відстеження, які застосовуються третіми особами, або як вони можуть бути використані. Якщо у Користувача виникають питання щодо реклами або іншого цільового контенту, що надаються третіми особами, рекомендуємо звернутися безпосередньо до постачальника такого роду інформації.

4. Цілі обробки персональної інформації користувачів

4.1 Додаток збирає та зберігає персональну інформацію, необхідну для забезпечення коректного та оперативного функціонування Додатка та/або виконання угод з Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов'язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом строку.

4.2 Персональну інформацію (дані) Користувача Додаток обробляє з такими цілями:

4.2.1 Ідентифікації Користувача, у тому числі при реєстрації в Додатку та створенні облікового запису Користувача, для забезпечення належного функціонування Програми.

4.2.2 Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Програми.

4.2.3 Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання Програми, зміни функціональних можливостей Програми, поява доступних оновлень Програми, зміни в будь-яких продуктах або послугах, які ми пропонуємо або надаємо тощо.

4.2.4 Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.

4.2.5 Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.2.6 Надання Користувачеві клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов'язаних з використанням Додатка.

4.3 Ми можемо використовувати зібрану інформацію для показу рекламних повідомлень для цільової аудиторії наших рекламодавців. Ми не розкриваємо особисту інформацію Користувача для цих цілей без згоди Користувача, або використовуємо її в знеособленому вигляді.

5. Умови обробки персональної інформації користувачів та її передачі третім особам

5.1 Щодо персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для спільного доступу до необмеженого кола осіб. У разі використання окремих функціональних сервісів Програми Користувач погоджується з тим, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною.

5.2 Компанія має право передати персональну інформацію Користувача третім особам у таких випадках:

5.2.1 Користувач висловив згоду на такі дії у будь-який спосіб, у тому числі використовуючи Додаток у режимі повної функціональності (не в обмеженому режимі). Обмежений режим можна активувати Користувачем самостійно в установках Програми.

5.2.2 Передача необхідна для використання Користувачем певного сервісу або виконання певної угоди з Користувачем.

5.2.4 У разі переходу прав на Додаток (продаж Додатка) до набувача переходять усі зобов'язання щодо дотримання умов цієї Політики стосовно отриманої ним персональної інформації.

5.3 Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.4 Компанія може розкривати зведену інформацію (не особисту інформацію) про користувачів нашого Додатка без обмежень.

5.5 Крім того, Компанія може розкрити зібрану особисту інформацію або надану Користувачем інформацію таким особам:

  • нашим дочірнім компаніям та філіям;
  • підрядникам, постачальникам послуг та іншим третім сторонам, яких ми використовуємо для підтримки нашого бізнесу;
  • покупцям та/або іншим наступникам у разі злиття, поділу, реструктуризації, реорганізації, ліквідації або іншого продажу, або передачі деяких або всіх активів Компанії, будь то як діюче підприємство або як частина банкрутства, ліквідації або аналогічного розгляду, в якому особиста інформація про користувачах нашого Програми є одним із переданих активів;
  • третім особам для продажу товарів чи послуг для Користувача, якщо Користувач дав згоду на надання певного переліку інформації третій особі для чітко визначених цілей. При цьому особа, яка приймає інформацію, зобов'язана вжити всіх розумних заходів щодо забезпечення конфіденційності отриманої інформації.

6. Доступ та виправлення Вашої особистої інформації (персональних даних)

6.1 Користувач може переглядати та змінювати особисту інформацію, увійшовши до Додатку або на сторінці особистого профілю.

6.2 Компанія має право видалити особисту інформацію та обліковий запис Користувача, якщо Користувач не був дотриманий будь-якого з пунктів користувальницької угоди мобільного додатка « Джинс клуб ».

6.3 Видалення Користувачем свого облікового запису не тягне за собою видалення зауважень даного Користувача, зроблених ним раніше щодо інших учасників (користувачів Програми), а також відгуків або коментарів, зроблених іншими користувачами Програми про цей Користувач. Усі дані, зібрані Додатком під час реєстрації та використання Користувачем Програми, включаючи персональні дані Користувача, повідомлення, відгуки, коментарі, надіслані мультимедійні файли та зауваження учасника, зберігаються в базі даних Програми та можуть бути видалені лише Компанією за заявою Користувача.

7. Безпека даних

7.1 Компанія вживає необхідних та достатніх організаційних та технічних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки особистої інформації користувачів від випадкової втрати, несанкціонованого доступу, використання, зміни та розкриття інформації.

7.2 Інформація, що надається користувачами Програми, зберігається на захищених серверах за межмережевими екранами.

7.3 Безпека та захист інформації Користувача також залежить від Вас. Доступ до Програми не захищений паролем, тому настійно рекомендується переконатися, що Ваш мобільний пристрій сам по собі правильно захищений паролем, технологією розпізнавання відбитків пальців або іншими безпековими технологіями, і знаходиться під Вашим контролем.

7.4 Крім того, ми закликаємо Вас бути обережними, використовуючи Додаток у громадських місцях. Інформація, якою Ви ділитеся в громадських місцях, може бути переглянута будь-яким користувачем Програми або іншими особами.

7.5 На жаль, передача інформації через Інтернет та мобільні платформи не є повністю безпечною. Незважаючи на те, що Компанія робить все можливе, щоб захистити особисту інформацію користувачів, ми не можемо гарантувати безпеку інформації, що надходить через наш Додаток. Будь-яка передача інформації особистого характеру здійснюється під Вашу відповідальність.

Компанія також не несе відповідальності за дію користувачів, спрямованих на обхід будь-яких налаштувань конфіденційності та/або порушення заходів безпеки, яких ми пропонуємо дотримуватися.

8. Зміни у нашій політиці конфіденційності

8.1 Компанія залишає за собою право змінювати цю Політику конфіденційності у будь-який час і без попереднього попередження та згоди Користувача.

8.2 Дата останньої зміни Політики конфіденційності вказуються у верхній частині сторінки. Користувач несе відповідальність за періодичне відвідування цієї сторінки Політики конфіденційності для перевірки будь-яких змін та/або ознайомлення з ними.

8.3 Подальше використання Користувачем Додатка після внесення змін до Політики конфіденційності вважається безумовним прийняттям Користувачем цих змін.

У зв'язку з чим, будь ласка, періодично перевіряйте Додаток на наявність оновлень у Політиці конфіденційності.

У разі незгоди зі змінами умов збору, обробки та використання персональної та іншої інформації, Користувач має право в односторонньому порядку припинити використання Програми та видалити Програму з пристрою.

9. Інші умови

9.1 Додаток «Джинс клуб» не призначений для дітей віком до 18 років. Реєструючись та користуючись цим Додатком, Користувач підтверджує, що він досяг 18-річного віку.

Компанія не збирає та не зберігає дані про осіб, які не досягли 18 років. Реєстрація таких осіб з метою користування ними Додатком не допускається.

9.2 Крім того, реєструючись і користуючись цим Додатком, Користувач гарантує, що він не має наміру і не буде використовувати функціональні можливості Додатка з метою розпалювання расової дискримінації, національної ворожнечі, пропаганди насильства, поширення наклепу, відомостей, що суперечать основам правопорядку та моральності, а також і поширювати інформацію та матеріали, що мають протиправний характер.

9.3 Компанія не контролює збирання або використання інформації Користувача третіми особами для реклами, що надається на основі аналізу інтересів та переваг Користувача. Зазначені треті особи самостійно надають Користувачеві способи відмови від збору інформації та/або використання інформації у вказаних цілях.

9.4 У випадку, якщо Користувач:

  • не хоче, щоб його адреса електронної пошти була використана для просування товарів чи послуг наших власних чи третіх осіб,
  • вважає недоречним використання зібраної Компанією інформації, або інформації, наданої Користувачем, для доставки реклами відповідно до переваг цільової аудиторії наших рекламодавців,
  • не бажає, щоб Компанія розкривала його особисту інформацію стороннім чи не агентським третім особам у рекламних та маркетингових цілях.

Користувач має право відмовитися від використання особистої інформації в зазначених цілях, зв'язавшись з нами електронною поштою jeansclubkh@gmail.com .

9.5 Ця Політика конфіденційності складена російською мовою і, в деяких випадках, може бути надана для ознайомлення англійською мовою.

У разі розходження російськомовної версії та версії англійською мовою, застосовуються положення російськомовної версії Політики конфіденційності.